Test av publiceringsdatabas på Högskolan Väst

Infomaster: Monica, senast uppdaterad: 061109


År
2006, 2005, 2004, 2003


Typ
Artikel
Bok
Doktorsavhandling
Kapitel i bok
Konferensbidrag
Licentiatavhandling
Rapport


Institution
Institutionen för ekonomi och informatik
Institutionen för individ och samhälle
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur
Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap
Biblioteket


Ämne
Biblioteks- och informationsvetenskap
Datavetenskap
Ekonomi
Folkhälsovetenskap
Företagsekonomi
Informatik
Matematik
Omvårdnad
Pedagogik
Psykologi
Sociologi
Teknisk mekanik
Alla registrerade poster i BAS 50