Test av sökrutor för www.bibliotek.hv.se

Testare: Monica, senast uppdaterad: 20080227


Nationalencyklopedin
Nationalencyklopedin
Sök i LIBRIS
Oxford English Dictionary
Sök i SOFIA - &local_base=htu01
Sök efter tidskrifter - göra en ny sökruta som SOFIA och lägga till &local_base=htids

Library logo